Skip to main content

QTF Sweden AB avgasar och renar systemvätska i energisystem

QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.

Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se