Skip to main content

QTF är ett miljövänligt företag.

Vår affärsidé bygger på att förbättra kvalitet och värna om miljön.

Kvalitet och miljö

QTF Sweden AB är ett miljövänligt företag. Hela vår affärsidé bygger på att förbättra kvalitet och värna om miljön.

I och med att vi förbättrar kvaliteten på tekniska vätskor så minskar energiförbrukningen, systemkomponenter håller längre och rostar inte sönder. Utsläpp av växthusgaser (CO2) minimeras. Vi använder aldrig syreätande kemikalier utan behandlar syrehaltiga vätskor med avgasning (sänker tryck under kraftigt vakuum och ”kokar” bort syrgas).

När vi behandlar förorenade system filtrerar vi med magnetitfilter, absorbentfilter eller jonbytarfilter tills vätskan når önskad kondition; fri från kemikalier, olika metaller och uppfyller REVAQ:s regelverk. Förorenat material från filtrering lämnas för destruktion. Behöver vätskan bytas (innehåller frysnedsättande ämnen, t.ex. glykol eller salter) skickas även den på destruktion. Endast vätskor som uppfyller REVAQ:s regelverk släpps ut i kommunala avloppsnätet.

Sopsortering på kontoret och en allmänt en hög miljömedvetenhet hos personalen följer liksom med på köpet, när hela verksamheten baserar sig på att hjälpa våra kunder till energieffektivisering och med att hantera förorenade, miljöfarliga vätskor.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se