Skip to main content

Vi stöttar studenters forskning och exjobb

och låter dem få en plats att synas.

Examensarbeten

QTF:s patenterade metod bygger på vetenskapliga analyser och förståelse för naturens lagar. En stor och viktig del av företagets målsättning är att sprida kännedom om och skapa förståelse för problematiken inom bl.a. vattenkemi, gasers beteende i vätska, energieffektivitet och korrosion i VVS-system.

Därför engagerar vi oss i högre studier inom området. Vi stöttar studenters forskning och exjobb och låter dem få en plats att synas.

Är du student som funderar på att göra examensarbete inom VVS och systemvätskor, hör av dig så kan vi diskutera uppslag och infallsvinklar.

Nedan återfinns examensarbeten där QTF på ett eller annat sätt varit inblandade.


Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se