Skip to main content

Vi har lösningen

på flera av VVS-branschens vanliga och allvarliga problem.

Om Qtf

QTF Sweden AB arbetar för att alla VVS-system ska ha systemvätska som tillåter systemen att arbeta energieffektivt, utan funktionsstörningar och utan att rosta sönder. Vi har lösningen på flera av VVS-branschens vanliga och allvarliga problem och vill gärna dela med oss av den. Vi bjuder på kunskap till VVS-utbildningar i skolor och till företag, vi håller seminarier och presentationer och vi erbjuder tjänster inom rening och avgasning av systemvätska.

Idag består QTF Sweden AB ett tiotal personer och växer i takt med att kännedomen ökar på marknaden. QTF har huvudkontor i Kalmar och arbetar på hela svenska marknaden.

QTF Sweden AB startades 2006 av Björn Carlsson för att utveckla och marknadsföra sina idéer om hur man bäst och effektivast avgasar systemvätska i VVS-system. Björn har sedan 1980-talet arbetat med problematiken kring gaser och partiklar i kyl- och värmesystem.

Symptomen på problem i VVS-systemen har länge varit kända; kalla radiatorer, igensatta ventiler, oljud och funktionsstörningar, havererade pumpar m.m., men få har funderat på den verkliga orsaken. Björn identifierade tidigt orsaken till problemen med höga gashalter i vätskan och utvecklade och patenterade en snabbavgasningsmetod som gick till botten med problemet, istället för att bara åtgärda symptomen.

Metoden utvecklades och är idag känd som QTF-metoden, sex steg för att säkerställa systemväskans kvalitet i VVS-system (värmesystem, kylsystem, återvinningssystem).

QTF-metoden resulterar omgående i kraftig energibesparing, ökade miljöfördelar och säkrare funktion. Utrustningen skiljer sig från andra avgasare på marknaden genom sin höga kapacitet.

QTF:s snabbavgasare har mer än 300 gånger högre kapacitet än vanligt förekommande underhållsavgasare på marknaden. Vid påfyllnad av nya system, vätskebyte eller behandling av systemvätska i gamla system är det viktigt att snabbt få bort syrgas innan korrosion eller nedbrytning av köldbärare startar.
Välkommen till QTF Sweden AB. Vi kan hjälpa dig med!

GDPR Policy 2018-05-18

Marknadsföringsregister

QTF Sweden AB använder tre register för marknadsföring;

1. CRM-registret LIME
2. MailChimp för utskick av nyhetsbrev
3. Mynewsdesk-listor för utskick av pressmeddelanden eller riktad marknadsinformation.

Inga andra uppgifter än namn och kontaktuppgifter sparas (e-post, tel.nr, postadress och funktion/yrkesroll på företaget).

För specifika kampanjer har adressregister köpts in, t.ex. branschregister över VVS-konsulter, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. När dessa används för utskick i MailChimp eller Mynewsdesk läggs e-postadresser in i respektive program. Dessa rensas automatiskt efter varje utskick med så kallad OPT-out funktion, där mottagaren med ett enkelt klick kan avregistrera sig från flera utskick.

Vi lägger stor vikt vid att respektera avregistreringar och dessa adresser markeras med ”avreg”. Vid nästkommande utskick finns inte avregistrerade adresser med. Om ett nytt register köps in körs det i Excel mot tidigare avregistrerade mejladresser och dubbletter (avregistrerade) raderas.

Du kan även kontakta oss på qtf@qtf.se för att få information om vilka uppgifter som finns om dig eller för att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter. LIME är vårt kundregister som uppdateras med kunder som har en affärsrelation med QTF Sweden AB, eller potentiella kunder som har haft kontakt med oss och visat någon form av intresse för våra tjänster. Har de använts för utskick så har de haft opt-out möjligheten och raderats via MailChimp eller Mynewsdesk.

Opt-out-funktion på utskick från QTF:

Mynewsdesk
You are receiving this email because QTF Sweden AB has added you to their contact list on Mynewsdesk. If you want to stop receiving emails from QTF Sweden AB, click here. To learn more about how your personal data is used if you have been added to a contact list on Mynewsdesk and how to exercise your rights, please read Privacy Policy Contacts.

MailChimp
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se