Skip to main content

Felanmälan/service av QTF underhållsavgasare

Vid fel på underhållsavgasaren, bryt strömmen och stäng bägge kulventilerna (tillopp & retur). Felanmälan som ej innefattar garantiåtaganden debiteras med resekostnader/frakt och felsökning. Efter felsökning lämnas ett kostnadsförslag innan åtgärder vidtas.

Garantiåtagande gäller under förutsättning att underhållsavgasaren styrs parallellt med cirkulationspumpen och att magnetitfiltret kontrollerats regelbundet och rengjorts vid behov.


Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se