Skip to main content

Hur saker och ting hänger ihop…

inom området tekniska vätskesystem.

Teknikbok

Här finns tekniska beskrivningar över hur saker och ting hänger ihop inom området tekniska vätskesystem. Hur gaser inverkar på energieffektivitet och våtkorrosion.

Här finner du forskningsresultat och förklaringar till tekniska och kemiska sammanhang, t.ex. olika korrosionsprocesser och Henry’s Law, samt hur snabbavgasning inverkar på gasinnehåll i vätskor.


PDF-dokumenten öppnas i ett separat fönster.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se