Skip to main content

Beskrivningstexter och tips för AMA-koder

Använd gärna våra förslag till beskrivningstexter i ditt arbete. Lägg särskilt märke till koderna under kapitel Y, t.ex.YJG.5 och underkoder. Här finns möjlighet att begära in dokumentation om vätskerapport som är så viktig för såväl systemens prestanda och livslängd som för bevisbördan vid skador under både garantitid och ansvarstiden till 10 år efter slutbesiktning. Krav på vätskan ställs under PXC.1 för värmesystem respektive PXB.31 och PXB.311 för kylsystem. Förutsättningar kring kontrollerna och dokumentation av resultat ges under YHB.56 och YHB.55.

Beskrivningstexterna är i huvudsak beskrivna för Utförandeentreprenad men sist ges även några förslag till resultatkrav vid Totalentreprenad.

Behöver du mer information eller saknar du något, hör av dig till Richard Bremer.


Grundläggande anvisningar för avgasning av vätskesystem

PDF-dokumenten öppnas i ett separat fönster.
YJG.5 Kontrolldokument, intyg o d för VVS-, kyl- och processmedieinstallationer
Begär in vätskerapporter som är föreskrivna under YHB.55 och YHB.56.

Beskrivningstexter – Nyproduktion, utförandeentreprenad

VÄRMESYSTEM

PXC.1 Värmebärare
Krav på medium kopplat till typ av system, vatten respektive vatten – glykolblandning.

YHB.56 Kontroll av värmesystem
Så här går kontrollen och avgasningen till och så här ska det dokumenteras. Även instruktion för efterkontroller.

YJG.56 Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer
Dokument som redovisar resultatet från utförda kontroller som föreskrivet under YHB.56.

PSF.1421 Undertrycksavgasare
Beskriver QTF underhållsavgasare som installeras efter utförd avgasning, beskriven under YHB.56 och YHB.55

KYLSYSTEM

PXB.31 Köldbärare
Krav på medium kopplat till typ av system.

PXB.311 Köldbärare glykol – vattenblandning
Krav på medium kopplat till typ av system.

YHB.55 Kontroll av kylsystem
Så här går kontrollen och avgasningen till och så här ska det dokumenteras. Även instruktion för efterkontroller.

YJG.55 Kontrolldokument, intyg o d för kylinstallationer
Dokument som redovisar resultatet från utförda kontroller som föreskrivet under YHB.55.

PSF.1421 Undertrycksavgasare
Beskriver QTF underhållsavgasare som installeras efter utförd avgasning, beskriven under YHB.56 och YHB.55.

Beskrivningstexter – ROT-projekt, utförandeentreprenad

VÄRMESYSTEM

56 Värmesystem
Vätskebehandling ska ske i två steg. Före nedtappning och efter ny fyllning.

BDV.56 Sanering av värmeinstallationer
Rening av befintlig vätska innan systemet töms. REVAQ:s regler gäller.

PXC.1 Värmebärare
Krav på medium kopplat till typ av system, vatten respektive vatten – glykolblandning.

YHB.56 Kontroll av värmesystem
Så här går kontrollen och avgasningen till och så här ska det dokumenteras. Även instruktion för efterkontroller.

YJG.56 Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer
Dokument som redovisar resultatet från utförda kontroller som föreskrivet under YHB.56.

PSF.1421 Undertrycksavgasare
Beskriver QTF underhållsavgasare som installeras efter utförd avgasning, beskriven under YHB.56 och YHB.55.

KYLSYSTEM

55 Kylsystem
Vätskebehandling ska ske i två steg. Före nedtappning och efter ny fyllning.

BDV.55 Sanering av kylinstallationer
Rening av befintlig vätska innan systemet töms. REVAQ:s regler gäller.

PXB.31 Köldbärare vatten
Krav på medium kopplat till typ av system.

PXB.311 Köldbärare glykol – vattenblandning
Krav på medium kopplat till typ av system.

YHB.55 Kontroll av kylsystem
Så här går kontrollen och avgasningen till och så här ska det dokumenteras. Även instruktion för efterkontroller.

YJG.55 Kontrolldokument, intyg o d för kylinstallationer
Dokument som redovisar resultatet från utförda kontroller som föreskrivet under YHB.55.

PSF.1421 Undertrycksavgasare
Beskriver QTF underhållsavgasare som installeras efter utförd avgasning, beskriven under YHB.56 och YHB.55.

Beskrivningstexter – Totalentreprenad

VÄRMESYSTEM

56.B Värmevattensystem
Tekniska förutsättningar värmebärare, uppdelat på typ av medium.

YHB.56 Kontroll av värmesystem
För att ställa krav på resultatet inom vätskekvalitet kontrollera, utför och dokumentera så här.

YJG.56 Kontrolldokument, intyg o d för värmeinstallationer
Dokument som redovisar resultatet från utförda kontroller som föreskrivet under YHB.56.

KYLSYSTEM

55 Kylsystem
Tekniska förutsättningar köldbärare, uppdelat på typ av medium.

YHB.55 Kontroll av kylsystem

YJG.55 Kontrolldokument, intyg o d för kylinstallationer
Dokument som redovisar resultatet från utförda kontroller som föreskrivet under YHB.55.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se