Skip to main content

Grönkullaskolan Alvesta

Grönkullaskolan i Alvesta var en problemanläggning för Allbohus. Hundratusentals kronor spenderades på reparationer av läckage i värmesystemen innan projektledare Torbjörn Heinmert fick nog och kontaktade QTF som han hade läst om i AQA-magasinet. Besiktning genomfördes och rening och snabbavgasning av systemvätskan gav omedelbara resultat, både i uppskattning av personal och elever och i minskade uppvärmningskostnader. Normalårskorrigerad energiförbrukning minskade från 2012 till 2014 med 7,6 %. Allbohus har under 2015 tillsammans med QTF besiktigat sina 120 undercentraler och har nu budgeterat åtgärder enligt prioriteringsordningen i riskrapporten; högriskanläggningar, prioritet 2 respektive friska system.


Fördjupning

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se