Skip to main content

Coor Service Management

Coor upptäckte funktionsstörningar och läckage i värmeåtervinningssystemet hos sin kund APL. Snabba reaktioner hos Coor gjorde att analys och åtgärder kunde påbörjas innan något kostsamt stillestånd behövde ske. QTF och QTF-metoden valdes att åtgärda den nedbrutna glykolvätskan. Stegvis nedtappning och ett gott samarbete med driftingenjören säkerställde kontinuerlig funktion utan stillestånd i läkemedelsfabriken. Ett av sex REVAQ-testade kärl med renspolningsvätskan kunde gå i avloppet, resterande fick destrueras. Coor kunde redan en vecka efter QTF-metoden genomförts identifiera effekthöjning i VÅV-systemet.


Fördjupning

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se