Skip to main content

Etikett: Bostadsrättsföreningar

HSB brf Per Albins Hem

Med uppdraget att energieffektivisera HSB brf Per Albins Hem i Malmö lade EVU upp en plan som bl.a. omfattade byte av 3 000 radiatorer och 13 undercentraler. Vid så omfattande renovering krävs att systemvätskan säkerställs under hela tiden. Man vill inte ha med sig magnetit, partiklar eller höga syrgasnivåer in i de nya komponenterna. QTF blev inkopplade från början och hade ansvar för systemvätskan. QTF-metoden genomfördes på samtliga system. Rening, snabbavgasning och installation av underhållsavgasare som kontinuerligt höll systemen i trim placerades ut. Löpande efterkontroller säkerställde vätskan. Vid några tillfällen, när större påfyllningar genomförts, gjordes kompletterande snabbavgasningar. Annars höll löpande filtrering och underhållsavgasning systemvätskan på topp.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se