Skip to main content

Etikett: Energilager/energibrunnar

Xylem Emmaboda

Xylem återvinner spillvärme från sitt gjuteri och förbättrar samtidigt arbetsmiljön genom att hålla nere temperaturen i varma lokaler. Överskottsvärme går ner i energilagret och tas upp igen när den senare behövs för att värma lokalerna. Energilagret har kapacitet att laddas med 3,6 GWh och återvinna 2,7 GWh per år. QTF löste Xylems initiala problem att få igång energilagret genom att under kraftigt vakuum avgasa energilagrets vätska. Gaserna som bands till vätskan under högt tryck, vid de 140 borrhålens botten, 150 meter ner i berget, släppte när trycket i vätskan minskade vid marknivån. Pumparna ”tappade sugen” och gav ideliga driftstopp. Mängden gas som avgasas mäts kontinuerligt och fem år efter lagrets igångsättande har totalt 70 m3 gas avlägsnats.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se