Skip to main content

Etikett: Industri

Coor Service Management

Coor upptäckte funktionsstörningar och läckage i värmeåtervinningssystemet hos sin kund APL. Snabba reaktioner hos Coor gjorde att analys och åtgärder kunde påbörjas innan något kostsamt stillestånd behövde ske. QTF och QTF-metoden valdes att åtgärda den nedbrutna glykolvätskan. Stegvis nedtappning och ett gott samarbete med driftingenjören säkerställde kontinuerlig funktion utan stillestånd i läkemedelsfabriken. Ett av sex REVAQ-testade kärl med renspolningsvätskan kunde gå i avloppet, resterande fick destrueras. Coor kunde redan en vecka efter QTF-metoden genomförts identifiera effekthöjning i VÅV-systemet.

Södra Cell Mönsterås

Södra är en av världens största tillverkare av barrmassa. Överskottsånga från processen används till att värma barktorken. Värmesystemet hade dragits med omfattandekorrosionsproblem och ventilationsbatterier börjat läcka. QTF hjälper till att avgasa syre och filtrera bort magnetit. Systemet visade sig kraftigt korroderat, enorma mängder magnetit har filtrerats ur systemet, hittills en bra bit över 50 kg och filtreringpågår fortfarande 9 månader efter starten.

Kontakt


QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
+46 480-43 00 80
qtf@qtf.se